FANDOM


„Jesteśmy efektem eksperymentu mającego na celu stworzenie Nadświadomości, nazwanego Świadomość-Z. Świadomości siedmiu ochotników zostały połączone w jedno, podczas eksperymentu prowadzącego do stworzenia Nadświadomości (...) Nawiązując do naszych obliczeń, Ziemia jest otoczona specjalnym polem informacyjnym, tzw. Noosferą. Obejmuje ona wszystkich mieszkańców planety ze zdolnościami poznawczymi. Naszym celem było wprowadzenie drobnej korekty do Noosfery, która pozwoliła by nam wyeliminować złość, okrucieństwo, chciwość i inne czynniki negatywne dla planety. Pojedyncze jednostki nie są w stanie wpłynąć na Noosferę, Świadomość-Z natomiast może to zrobić. Niestety na skutek niespodziewanego błędu w naszej ingerencji, pojawiła się Zona, która istnieje do tej pory.”
— Świadomość-Z, S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla

Świadomość-Z jest wynikiem tajnego projektu Radzieckiego, którego celem było umożliwienie kontrolę myśli, psychologii i społecznego rozsądku.

Historia

Nad projektem nadświadomości pracowano jeszcze przed powstaniem Zony, kontrola umysłu była uważana za teorię spiskową, nie przeszkadzało to jednak rządom mocarstw do badania możliwości jakie niesie ze sobą ta dziedzina.

Krótko po tym jak Związek Radziecki upadł, część laboratoriów została zamknięta z powodu utraty finansowania oraz zwierzchnictwa, a przeprowadzane w nich badania naukowe zostały zaniechane. Wtedy też Projekt Świadomość-Z uzyskał pełną kontrolę nad ośrodkami badawczymi, które nie zostały zamknięte, co umożliwiło rozszerzenie zakresu badań i kontynuowanie działalności. Za wszystkim stała tajna organizacja naukowa zwana Grupą, dysponująca wystarczająco dużymi środkami finansowymi oraz zapleczem naukowym, aby móc autonomicznie prowadzić badania nawet bez wsparcia państwa.

Celem projektu Świadomość-Z było opracowanie systemu wyrafinowanej kontroli umysłu na skalę światową, poprzez manipulację noosferą. Niestety pierwsza próba manipulacji noosferą przeprowadzona przez projekt Świadomość-Z w 2006 roku skończyła się katastrofą. W głównym ośrodku badawczym projektu w pobliżu elektrowni doszło do nieudanej ingerencji w Noosferę, w wyniku której energia noosfery uległa zniekształceniu oraz niekontrolowanej akumulacji wokół ośrodka, po czym wybuchła i rozrosła się na 5 kilometrów we wszystkie strony, tworząc nowy obszar o nieznanych dotąd właściwościach, nazywany Zoną.

W nieokreślonym czasie po tym incydencie, naukowcy z projektu Świadomość-Z, próbując naprawić skutki nieudanego eksperymentu oraz ochronić swoje ośrodki badawcze przed infiltracją z zewnątrz, utworzyli w ruinach zniszczonego reaktora projekt o nazwie "Monolit". Zadaniem jego zindoktrynowanych członków było niedopuszczanie w pobliże elektrowni pojawiających się w okolicy Stalkerów. Dodatkowym zabezpieczeniem było wykorzystanie dotychczasowych wyników eksperymentów w celu przekształcenia jednego z zakładów przemysłowych w pobliżu Prypeci. Po tych wydarzeniach kontynuowano badania nad noosferą oraz nad Zoną, próbując odwrócić skutki eksperymentu lub ją zniszczyć.

Charakterystyka

Świadomość-Z jest bezpośrednio odpowiedzialna za stworzenie i rozrastanie się Zony oraz potężne emisje, które w się w niej pojawiają. Projekt chronią oddziały frakcji Monolit, złożone ze stalkerów zaprogramowanych przez tę organizację, tak aby stali się przydatnymi narzędziami oraz mutanty, które również są pod kontrolą tej jednostki naukowej.

Znani członkowie

Liebiedew - Jedna z osób nadzorujących Laboratorium X-8 oraz Projekt nr. 62. Po utworzeniu się Zony, Liebiediew, wraz z grupą innych naukowców, oderwał się od Świadomości-Z i utworzył własną, niezależną organizację, nazywaną Czyste Niebo. W roku 2011 grupa ta próbowała powstrzymań Naznaczonego przed wejściem do elektrowni atomowej, w obawie, że wywoła to kolejne super-potężne emisje. W końcowej fazie bitwy, Striełok został pozbawiony ochrony przeciwpsionicznej i emisja zneutralizowała zarówno jego jak i całe Czyste Niebo. Dalsze losy poszczególnych członków tej frakcji są nieznane.

E. F. Kalancha - Wraz z Lebiediewem przebywał w Świadomości-Z, a następnie w "Czystym niebie", zajmując się badaniami pól magnetycznych i modulacji PSI. Dotarł do elektrowni jądrowej w Czarnobylu podczas pościgu za Naznaczonym, gdzie został prawdopodobnie zabity przez emisję.

V. M. Chubko - Prawdopodobnie kierownik Laboratorium X-18, przeniesiony tam po sukcesywnym przeprowadzaniu badań naukowych w Laboratorium X-16. Brał on udział w prowadzeniu badań na Noosferą. W X-18 został następcą P. I. Klaugina.

P. I. Klaugin - Kierownik Laboratorium X18, w którym przeprowadzono badania i eksperymenty dotyczące mutacji i napromieniowania psychicznego osób poddawanych eksperymentom naukowcym. Zabity w laboratorium, krótko po incydencie, który utworzył Strefę, został prawdopodobnie zabity przez ofiary eksperymentów, które sam wcześniej przeprowadzał.

P. D. Strizh - Kierownik Instytutu Badawczego w Agropromie i laboratorium w ramach instytutu naukowo-badawczego. Był zaangażowany w sfabrykowanie wysłanych dokumentów i raportów, obejmujących rzeczywiste działania i eksperymenty prowadzonych w Świadomości-C. Zapewnił także dostawę wielu materiałów i sprzętu potrzebnego do badań. Najprawdopodobniej został przyjęty do Grupy.

Przedstawiciel Świadomości-Z - Jest to hologram, który ukazał się Naznaczonemu w elektrowni atomowej. Odpowiedział on na wszystkie pytania, które nurtowały Striełoka, zaoferował także Striełokowi dołączeniu do Grupy i (ponowne) wzięcie udziału w projekcie Świadomość-Z.

V. I. Susłow - Pracował wspólnie z Lebiediewem i Kalanchą, ale profil jego pracy jest nieznany. Być może był asystent laboratoryjny, asystent któregoś z kierowników lub był odpowiedzialny za handel i wymianę materiałów między frakcją a zewnętrznymi podmiotami spoza strefy. W przeciwieństwie do Lebiediewa, w działalność badawczą w Czystego Nieba nie był zaangażowany.

Kardan - Były pracownik fabryki Jupiter, pracował min. nad Karabinem Gaussa. Po powstaniu zamknięciu projektu stał się wolnym stalkerem i dołączył od grupy Brodacza w Skadowsku. To prawdopodobnie najlepszy technik w Zonie.

Naukowiec z X18 - Zajmował się konserwacją sprzętu, min. czołgów i innych pojazdów. Zginął w Laboratorium X-18. Prawdopodobnie zabity przez Nibyolbrzyma.

Zakończenie projektu

„To zależy od Ciebie. Zona się powiększa. Próbujemy powstrzymać jej rozszerzanie się, ale ludzie wydają się być skłonni do utrudniania nam naszej pracy. Nasze środki nie są nieograniczone i ciała podłączone do Świadomość-Z mogą umrzeć. Jeśli do nas dołączysz możemy powstrzymać rozszerzanie się Zony. Jeśli zdecydujesz inaczej, ciężko będzie przewidzieć skutki tego działania”
— Hologram Świadomości-Z do Striełoka

W roku 2011 legendarny Stalker imieniem Striełok wraz ze swoją grupą znalazł sposób na przedarcie się do Centrum Zony i eksplorację Elektrowni Atomowej oraz jej Sarkofagu, gdzie odnalazł siedzibę Świadomości-Z. Nie mógł się dostać jednak do środka gdyż drzwi były zamknięte zamkiem magnetycznym, ponad to jego grupa była w stanie ciągłego zagrożenia ze strony Monolitu oraz wysokiego promieniowania, również sam lider grupy był poważnie ranny. Po ewakuacji i powrocie na obrzeża Zony grupa uległa rozpadowi z uwagi na śmierć dwóch kluczowych członków ekipy Striełoka - Kła oraz Ducha.

Lider grupy postanowił wtedy samotnie powrócić do Sarkofagu i przekonać się co kryją za sobą tajemnicze drzwi, których nie mógł otworzyć. Podjął więc wyzwanie udania się do centrum Zony raz jeszcze. Jego ingerencja wywołała potężne emisje, które pustoszyły Zonę, przez co stał się on obiektem ataku ze strony frakcji Czyste Niebo oraz Najemnika Szramy, którzy próbowali go powstrzymać za wszelką cenę przed ponownym dostaniem się do centrum. Ostatecznie ostatnia emisja unicestwiła Czyste Niebo, zneutralizowała Najemnika Szramę oraz spowodowała amnezję u Striełoka, który został pojmany i włączony do projektu Świadomość-Z.

Na skutek błędu w programowaniu umysł Striełoka otrzymał on zadanie zniszczenia samego siebie, czego uczynić nie mógł, gdyż z powodu amnezji nie pamiętał kim jest. Po wypadku, któremu uległ bohater rozpoczął on próby dowiedzenia się o co chodzi w całej tej historii. W taki sposób podróżując przez całą Zonę i kontaktując się z najważniejszymi Stalkerami dotarł on ponownie do Elektrowni Atomowej. Uzbrojony w elektroniczny dekoder oraz ochronę przeciwpsioniczną udał się do Elektrowni Atomowej kolejny raz, tym razem dostając się do Sterowni Monolitu oraz siedziby głównej projektu Świadomość-Z. Tam, po rozmowie z naukowcami i poznaniu całej prawdy o sobie oraz Zonie i całym projekcie, postanowił zniszczyć ochotników podłączonych do Nadświadomości czym zakończył istnienie projektu.

Doprowadziło to jednak do negatywnych następstw w Zonie, emisje od tamtej pory stały się znacznie potężniejsze, sama Zona było duża bardziej niestabilna i niebezpieczna. Jest o tym wzmianka w S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci.

Ciekawostki

  • Po zniszczeniu instalacji Świadomości-Z przez Naznaczonego, wielu żołnierzy Monolitu traci połączenie z centralą i odzyskują kontrolę nad sobą. Jednym z przykładów może być Włóczęga i jego ludzie.
  • W S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla można zniszczyć hologram w sterowni i ... przeszukać jego zwłoki. Co ciekawe, hologram w swoich statystykach jest przedstawiony jako Samotnik, co jest o tyle zabawne, że Świadomość-Z nie jest oficjalną grupą, a kierują nią naukowcy, a nie stalkerzy.
  • W ZP w laboratorium X-8 znajduje się dokument, w którym napisano, że Lebiediew, Susłow i Kalancha są przedstawicielami Świadomości-Z, a zatem mają powody do zabicia Striełoka. Przedstawiciel tej grupy powiedział, że nie chcą, aby ktokolwiek znał ich sekret.