FANDOM


„Wiesz dlaczego nigdy o nas nie słyszałeś...? Bo zbyt wielu ludzi chciało by się o nas dowiedzieć!”

Baza Czystego Nieba to miejsce zlokalizowane na Wielkich Bagnach w S.T.A.L.K.E.R.: Czyste Niebo.

Historia

Aby poznać historię tego miejsca należy cofnąć się do czasów jeszcze sprzed katastrofy w Elektrowni Atomowej w Czarnobylu. Wówczas miejsce to było w gruncie rzeczy osadą rybacką graniczącą z rzeką, cały obszar dzisiejszych Wielkich Bagien był suchy, wtedy były to żyzne ziemie przeznaczone pod agrokulturę. Dopiero budowa hydroelektrowni przez inżynierów i techników ZSRR w roku 1991 doprowadziła do zalania całego terenu, wtedy też całe terytorium ostatecznie opustoszało.

Dopiero w 2006 roku, na krótko po powstaniu Zony, na Wielkich Bagnach pojawiła się grupa naukowców dowodzonych przez N. A. Lebiedieva, V.I. Susłowa oraz E.F. Kalanchę, która wcześniej wspomnianą osadę rybacką postanowiła przebudować na swoją siedzibę. Ówcześnie bagna, po pierwszej emisji były bardzo napromieniowane i pełne anomalii, pojawiły się również mutanty, stanowiło do idealną okazję dla Czystego Nieba do rozpoczęcia badań nad Zoną. Z biegiem lat frakcja naukowa zgromadziła ogromne ilości danych badawczych, dowiadując się o Zonie więcej niż ktokolwiek inny w Strefie i poza nią.

Opis

Siedziba główna frakcji Czyste Niebo  położona jest w południowo-zachodniej części Wielkich Bagien, doskonale zamaskowana nie widnieje na żadnych mapach i nie jest uwzględniona w żadnej dokumentacji. Aby ją znaleźć trzeba wiedzieć gdzie szukać, a wiedzą to jedynie członkowie tej frakcji. Jest to miejsce planowania wszystkich operacji i ekspedycji naukowo-badawczych, dowódcą tego miejsca oraz całej frakcji jest jej założyciel - N. A. Lebiediev.

Lokalizacja bazy nie jest przypadkowa, wybrano miejsce niedostępne, będące na uboczu przy samej granicy Zony. gdzie można prowadzić badania w spokoju bez ingerencji nikogo z zewnątrz. Dzięki bardzo wysokiemu poziomowi dyskrecji ludzi należących do Czystego Nieba. praktycznie nikt w Zonie. wie o istnieniu tej frakcji, pozwoliło to naukowcom przynależącym do tej grupy zebrać ogromną wiedzę o Zonie, dalece przewyższającą to co wiedzą rządy państw i stalkerzy. w Zonie.

Baza składa się z dwóch głównych połączonych ze sobą budynków, niewielkiego hangaru oraz kilku baraków, całość jest otoczona przez gęste zarośla i drzewa, od strony południowo-zachodniej natomiast miejsce to graniczy z rzeką. Lokalna fauna działa na rzecz Czystego Nieba jako naturalny kamuflaż, napromieniowana rzeka stanowi dobą barierę od zachodu, natomiast od północy i wschodu baza osłonięta jest podmokłymi terenami i polami trzciny, a także gęsto zalesionym obszarem. Te wszystkie czynniki powodują, że znaleźć główną bazę potrafią jedynie ludzie należący do frakcji Czyste Niebo.

Baza funkcjonuje według określonej hierarchii, za wszystkie procedury i planowanie odpowiada dowództwo z N. A. Lebiedievem na czele, pozostali członkowie to naukowcy, ale jeśli jest to konieczne pełnią również rolę żołnierzy. To właśnie odpowiednia organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi powoduje, że Czyste Niebo jest skuteczne i efektywne w swoich działaniach.

Występowanie

S.T.A.L.K.E.R. - Czyste Niebo

W drugiej części trylogii baza Czystego Nieba. jest pierwszą lokacją jaką widzi główny bohater. Zostaje on do niej przyniesiony przez zwiadowców tajemniczej frakcji w niedługim czasie po Wielkiej Emisji., następnie jest wprowadzany w szczegóły działalności tej grupy naukowej, po czym zostaje tymczasowo zwerbowany jako nowy człowiek. Na przestrzeni całej fabuły główny bohater może otrzymywać w bazie przydatne wiadomości, kupować informacje na temat schowków na terenie całych Wielkich Bagien., może on również podejmować tu tak zlecenia opcjonalne jak główne zadania. Dodatkowo jest możliwość naprawy sprzętu lub jego modernizacji u miejscowego technika lub zakup sprzętu u lokalnego handlarza. Cała baza jest doskonale chroniona, bohater nie zna jej położenia gdyż za każdym razem gdy jest do niej wprowadzany ma przesłonięte oczy. Baza przestaje pełnić swoją rolę po całkowitym zniszczeniu całej frakcji oraz jej dowództwa.

Ciekawostki

  • Bohater nie zna położenia bazy ponieważ gdy jest do niej wprowadzany zawsze ma przesłonięte oczy.
  • Tylko członkowie Czystego Nieba znają dokładną lokalizację bazy.
  • Jest to największy obiekt na Wielkich Bagnach.

GaleriaEdytuj