FANDOM


Jantar to lokacja występująca w Zonie, pojawia się w S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla oraz S.T.A.L.K.E.R.: Czyste Niebo.

Historia

Jantar nie zawsze był terenem bagiennym, wcześniej było tu duże jezioro oraz zielone tereny, do czasu aż zdecydowano o budowie dużej fabryki, jeszcze w czasach istnienia ZSRR. Pracownicy biorący udział w budowie spowodowali jednak podziemny wybuch, co doprowadziło do wylania jeziora, które zamieniło cały region w podmokły, bagienny teren. Nie jest jasne kiedy dokładnie powstało Laboratorium X-16 w podziemiach, jest jednak prawdopodobne, że fabryka i działalność przemysłowa była jedynie przykrywką dla tajnych eksperymentów pod ziemią.

Jeśli podziemny kompleks powstawał w tym samym czasie co fabryka, można wysnuć konkluzje, że to w trakcie jego budowy doszło do wypadku, laboratorium mogło też powstać wcześniej, zatem podziemna eksplozja mogła być efektem prac w kompleksie badawczym. Nie ma jednak pewności co do rozwoju wydarzeń. W Laboratorium X-16 powstał eksperymentalny Emiter Kajmanowa, przypominający ludzki mózg powiększony do znacznych rozmiarów w stosunku do pierwotnego modelu, a także anteny wychodzące na powierzchnie, ukryte wewnątrz fabryki. Po powstaniu Zony w roku 2006, cały region został opuszczony, emiter jednak pozostał aktywny, później generując emisje psioniczne, co doprowadziło do przemiany wielu Stalkerów w Zombie.

W latach 2008-2010 rząd Ukrainy zdecydował o wysłaniu ekspedycji naukowej w Zony, wybór padł min. na Jantar, gdzie ulokowano Mobilne Laboratorium, którego głównym naukowcem został Profesor Sacharow, którzy prowadzili badania nad wpływem promieniowania na ludzi i zwierzęta oraz nad emisjami psionicznymi. Następnie w 2011 roku zawiódł system chłodzenia reaktora w X-16 co doprowadziło do coraz częstszych i coraz silniejszych emisji psionicznych, które zbierały potworne żniwo wśród Stalkerów, liczba Zombie w regionie szybko rosła. W tamtym czasie naukowcy zdecydowali się, że usterkę należy zlokalizować i naprawić, udało się to kilka tygodni później za sprawą Lewusa oraz Szramy, którzy podjęli się wykonania tej misji.

Po tym wydarzeniu Jantar stał się dużo bezpieczniejszym miejscem, choć nie na długo. W latach 2011-2012 Jantar został zaatakowany przez siły Monolitu, min. przy użyciu transporterów BTR-70, które wtargnęły na terytorium Ekologów i ponownie uruchomili emiter, który szybko osiągnął pełnię mocy. Drużyna Monolitu nie zdołała jednak wyjść cało z podziemi, co ciekawe w tym samym czasie Wojskowi zorganizowali operację na terenie fabryki, co kosztowało ich jednego zabitego oraz trzech żołnierzy ciężko rannych. W 2012 roku, na krótko przed przybyciem Naznaczonego, do Laboratorium przedostał się Duch, zatrudniony przez Ekologów, który wraz z Profesorem Wasilijewem miał zinfiltrować podziemia. Nieszczęśliwie, Duch został zabity przez Kontrolera, Wasilijew natomiast padł ofiarą Zombie nieopodal bunkra naukowców.

Striełok ostatecznie zdobył informacje nt. Świadomości-Z oraz prototypowego urządzenia ochronnego, dzięki któremu mógł on przetrwać emisje Psioniczne. Zdołał on także raz na zawsze wyłączyć emiter, czego efektem było ustanie zabójczych emisji, krótko potem Ekolodzy skierowali wojskowy śmigłowiec, aby ten ostatecznie pozbył się Zombie z Jantaru. Po tych wydarzeniach lokacja ta nie pełniła już żadnej istotnej roli, będąc jedynie obiektem badań Ekologów.

Opis

Jantar jest obszarem o znacznej wielkości, na którym w południowej jego części przeważają obszary bagniste, natomiast na północy znajduje się duży kompleks fabryczny. Obecnie teren ten uznawany jest przez Stalkerów za jedną z najniebezpieczniejszych lokacji w całej Zonie, co ma związek z występującymi tam, szkodliwymi dla ludzkiego umysłu emisjami psionicznymi, a także z dużą liczbą okupujących ten teren Zombie i pozostałych mutantów.

W pierwszej części sagi edynymi przyjaźnie nastawionymi do bohatera w tej lokacji postaciami są naukowcy, mający swoją kwaterę w bunkrze, położonym w południowej części obszaru. Pierwszy kontakt Naznaczonego z tą lokacją ma miejsce po uratowaniu Profesora Krugłowa w Dziczy. Zadania związane z tym obszarem dotyczą przede wszystkim głęboko skrytego pod fabryką laboratorium, gdzie znajduje się wadliwie działający emiter psioniczny. Po wyłączeniu szkodliwej maszyny i szturmie wojskowych helikopterów na obiekt przemysłowy, nad Jantar zaczynają powoli napływać stalkerzy.

W Czystym Niebie Większość lokacji jest w dalszym ciągu zajęta przez Zombie. Występują tu spontaniczne emisje psioniczne, niewpływające bezpośrednio na zdrowie bohatera, lecz powodujące zniekształcenia obrazu. Pierwszy kontakt Najemnika mia miejsce podczas poszukiwania Striełoka. Aby skutecznie kontynuować pościg, Szrama musi przebić się przez fabrykę, co w warunkach zwiększonej aktywności emisji psionicznych jest obecnie niemożliwe. Z pomocą Ekologów i stalkera Lewusa, bohaterowi udaje się naprawić system chłodzący ulokowany w podziemiach emiter i tym samym znaczącą ograniczyć zgubny wpływ maszyny na części fabryki.

Ciekawostki

  • W tej lokacji, jako jednej z dwóch, występuje Mobilne Laboratorium.
  • Rozbity śmigłowiec w Jantarze to wojskowy Mil-Mi 6 produkcji radzieckiej.
  • W S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla po wezwaniu wojskowego śmigłowca przez Ekologów, odgłosy maszyny nie ustają nawet kiedy faktycznie zakończyła ona już atak i odleciała. Jest to niedopracowania gry.
  • W obu częściach sagi można wyjść poza mapę przez wzgórza, znajdujące się po lewej stronie od wejścia do Jantaru.
  • W Jantarze znajduje się przejście do Czerwonego Lasu, choć jest ono niedostępne dla gracza. Pierwotnie można było przechodzić z Jantaru bezpośrednio do Lasu, bez konieczności przechodzenia przez Bar oraz Dzicz.