FANDOM


„W pobliżu obozu Wolności siedzieli zamaskowani mężczyźni z naszywkami w kształcie tarczy. Nie wykonując najmniejszego ruchu czekali ukryci za linią drzew oraz pobliskimi ruinami. Nawet gdy wróg pojawił się w zasięgu ich wzroku nie drgnęli, spokojnie pozwalając by podszedł bliżej. Gdy cel znalazł się w odpowiedniej odległości Powinnościowcy zwolnili spust broni otwierając nieprzerwany ogień. Żaden członek frakcji Wolność nie uciekł tego dnia. Wisp żył jako ostatni ukrywając się na drugim piętrze zrujnowanego domu. Bardzo długo stawiał opór nie pozwalając Powinności zbliżyć się do siebie. Shmelev rozkazał użyć granatów.

Wisp jeszcze żył gdy weszli do pomieszczenia. Miał oderwaną prawą rękę i rozszarpany brzuch. Shmelev musiał wydać na niego jeszcze jedną kulę.”
— Zasłyszane opowieści, folklor Zony.

Powinność (Долг) - jest paramilitarnym odłamem Stalkerów operujących w Zonie. Jej członkowie postępują wobec ściśle określonego kodeksu. Zarówno oni, jak i frakcja Wolność, są największymi organizacjami zrzeszającymi stalkerów w Zonie. Pojawiają się w S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla, S.T.A.L.K.E.R.: Czyste Niebo oraz S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci.

Ideologia i opis grupy

Powinność jest wyraźnie zmilitaryzowaną frakcją. Jej członkowie żyją zgodnie ze ścisłymi przepisami wojskowymi, odznaczają się dość ścisłą dyscypliną i atrybutami wojskowymi. W grupie znajdują się oddziały żołnierzy na stanowiskach wojskowych. Ideologia ugrupowania opiera się na ochronie pokojowego człowieczeństwa przed niebezpieczeństwami Strefy, a następnie jej całkowitym zniszczeniu, w związku z tym Powinność zajmuje się wewnętrznymi problemami Zony: niszczenie mutantów i Bandytów, które w wystarczającym stopniu utrudniają życie zwykłym Stalkerom. Wiadomo, że tylko Powinność nie negocjuje z przedstawicielami biznesu handlowego Zony, wszystkie artefakty, które przedstawiciele Powinności znajdują podczas operacji, przekazują Ekologom, uzyskując od nich niezbędną broń i sprzęt (przynajmniej zazwyczaj robią to, ale mogą i zachować dla siebie). Motto: "Będziemy chronić świat przed Zoną".

Według plotek są finansowani przez rząd Ukrainy, wśród których często można spotkać byłych Wojskowych. Są w kontakcie z Ministerstwem Obrony Ukrainy, w szczególności z SBU (w szeregach frakcji jest nawet oficjalny rekrutant, Chorąży), tak że ogólne stosunki z Wojskiem można nazwać "tajną współpracą", ponieważ mają wspólne cele - odstraszanie, nauka i zniszczenie Strefy.

Wojsko i Powinność pozostają w konflikcie z członkami frakcji Wolność - anarchistami, którzy uważają, że Zona musi być zachowana i pokojowo koegzystowana, odkrywając jej cuda.

Historia

Powinność głównie złożona jest z ocalałych osób wysyłanych do Zony w ramach ekspedycji wojskowych mających na celu zajęcie tegoż terytorium dla rządu w związku z pierwszymi wtargnięciami nieznanych osób przedstawiających się jako Stalkerzy w roku 2009. Anomalie oraz częste ataki mutantów spowodowały mnóstwo strat w szeregach Powinności, dlatego też Ci, którym udało się wyjść cało skierowali się do Fabryki Rostok, gdzie postanowili osiąść, przy okazji ścierając się z wszelakimi potworami.

Dawniej, jednym z założycieli, a także jedną z ważniejszych person tejże frakcji był Taczenko, służący wtedy w randze Kapitana, dowódca grupy złożonej ze specjalistów którzy zostali wysłani z misją wysadzenia centrum Zony przy użyciu materiałów nuklearnych. Jednakże podczas ich wyprawy jej członkowie omalże nie zostali zabici przez emisję która wtedy nastąpiła. Zarówno kapitan, jak i jego najbardziej zaufani oficerowie postanowili pozbawić się możliwości komunikacji, co pozwoliło im zdezerterować i dołączyć do innych Stalkerów swobodnie przemierzających równiny Zony. Podczas gdy owa sztuczka zdawała się działać, chaos spowodowany w grupie przez niego oraz innych spiskowców, doprowadził do ogromnych strat wśród żołnierzy, dając Taczence możliwość założenia Powinności.

Sam Taczenko nigdy nie był osobą potrafiącą wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, a opowieść była efektownie dementowana przez wyżej postawionych członków. Podczas rutynowego wypadu w poszukiwaniu artefaktów zarówno Taczenko jak i reszta konspiratorów została uwięziona w Anomalii Przestrzennej. W czasie kiedy poszukiwali drogi ucieczki, Pułkownik Kosmach zaczął cierpieć na zaburzenia psychiczne, w związku z czym postrzelił dwóch innych oficerów, a na końcu siebie. Taczenko nagrał na PDA swoje ostatnie słowa i wyjaśnił historie powstania Powinności, zanim mógł pozbawić się życia.

Po utracie ich założyciela, Generał Kryłow, jeden z żołnierzy który służył wraz z Kapitanem Taczenką podczas tej samej operacji, objął władzę a następnie ulokował bazę w Instytucie Badawczym Agroprom, gdzie rozpoczął badania poświęcone naturze mutantów, które zradzała Zona. Od tamtej pory, grupa unikała jakichkolwiek kontaktów z siłami rządowymi z oczywistego powodu.

Ich badania, które z początku szły bardzo ospale, ukierunkowane były w stronę odnalezienia dokumentów znajdujących się w Podziemiach Agropromu, zawierających informacje o sowieckich badaniach nad kontrolą umysłu które przeprowadzane były na okolicznych zwierzętach oraz badaniach przeprowadzanych przez Grupę, skupiającą się na projekcie Świadomości-Z.

W roku 2012, członkowie Powinności opuścili Instytut Agroprom, tym samym przenosząc swoją siedzibę do Baru w Fabryce Rostok. Ich wojna z frakcją Wolność nie ulegała eskalacji, wraz z ustąpieniem z miejsca przywódcy przez Generała Kryłowa oraz gotowością do przewodzenia jej przez Generała Brygady Woronina - przyjeli statyczną politykę - będą dalej walczyć z Wolnością, lecz nie będą szukali sposobu na ich całkowite zniszczenie. Kiedy Striełokowi udało się otworzyć drogę prowadzącą ku północy, zarówno Powinność jak i Wolność wysłały swoje kontyngenty do Stacji Janów, podczas gdy Generał Woronin dalej przewodził jego siłami we wzmocnionym bunkrze wewnątrz kompleksu fabrycznego Rostok.

Po wyłączeniu Mózgozwęglacza oddział Powinności dowodzony przez Podpułkownika Szulgę dotarł do Stacji Janów gdzie wdał się w strzelaninę z Wolnością. Walka została przerwana gdy Zulus, członek Powinności, wyczuł, że zbliża się emisja. Wówczas Wolność postanowiła wpuścić Powinność do środka gdzie z ich przywódcą, Lokim, Podpułkownik Szulga wynegocjował zawieszenie broni.

Charakterystyka

Członkowie, którzy założyli Powinność, a także wiele innych osób należących do tejże frakcji, przedtem należało do Ukraińskich Sił Zbrojnych a także Oddziałów Specjalnych którzy tuż po przybyciu do Zony, zostali pozostawieni na rychłą śmierć jakiś czas po pierwszym spotkaniu z mutantami oraz różnorakimi anomaliami. Pozostali zaś członkowie to zwyczajni Stalkerzy którzy widzieli dość horrorów Zony tudzież postanowili poczynić w tym kierunku odpowiednie kroki. Powinność postrzega Zonę jako "wrzoda" na świecie który musi zostać za wszelką cenę usunięty, jako że wierzą iż gdyby pozostawili ją taką jaką jest obecnie, z czasem grasujące w niej mutanty zaczęłyby wydostawać się poza jej granice i atakować świat zewnętrzny. Swój cel osiągają poprzez zabijanie wszelkich objawiających się przez Zonę manifestacji (mutanty), przy okazji wpędzając się w konflikty z frakcją Wolność, która twierdzi iż Zona jest czymś niezwykłym. Powinność staje również naprzeciw innym frakcjom takim jak Bandyci oraz Najemnicy którzy wymuszają na Stalkerach artefakty oraz inne dobra w celu wzbogacenia się. Wraz z ponadprzeciętnym uzbrojeniem a także zapalonym członkom, zamierzają w pełni osiągnąć swój cel.

Jak zostało wspomniane wcześniej, Powinność wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy przybywają do Zony w celu szerzenia korupcji. Są za całkowitym zniszczeniem Zony przy użyciu wszelakich dostępnych środków oraz brutalnej siły, dzięki czemu uważani są za przeciwieństwo Wolności oraz Ekologów, którzy postrzegają Zonę jako dar, a nie przekleństwo. Powinnościowcy zdają się tolerować Samotników, lecz są wrogo nastawieni do członków z frakcji Wolność, którzy próbują udaremniać ich wysiłki na każdym kroku. Nie stronią również od wdawania się w otwarte konflikty z Bandytami przez wzgląd na ich wrogość oraz skłonności do wymuszania rzeczy na innych Stalkerach. Otwarcie współpracują z Ekologami, oddając im wszystkie znalezione przez członków artefakty, by mogli oni lepiej zrozumieć Zonę oraz jej zachowania. Frakcja ta prowadzi zajadły konflikt z Wolnością, poprzez wzgląd na różniące ich ideologie.

Powinność jest jedną z najlepiej zorganizowanych frakcji, wraz z ich rangami oraz biurokracją do których podchodzą w sposób dość rygorystyczny. Każdy jej członek ma przydzieloną mu rangę (w oparciu o prawdziwe stopnie wojskowe) oraz jasno przydzielone obowiązki. Ich wyposażenie jest dokładnie sprawdzane oraz katalogowane ze względu na ich oznaczenia, podczas gdy wszystkie delikatne informacje są dobrze zakodowane, by zapobiec dostaniu się do nich personelowi spoza szeregów Powinności. Podczas przyjęcia w szeregi Powinności, każdy z wstępujących musi złożyć przysięgę.

Rangi

 • Szeregowy

Obszar operacyjny

Terytoria

Lokacje

Stosunek do innych frakcji

Powinność jest od dawna przeciwnikiem frakcji Wolność, ponieważ ich poglądy są całkowicie przeciwne. Również wrogami Powinności są BandyciNajemnicyRenegaci i Monolit. Jednocześnie Powinność i Wojsko czasami są w konflikcie. Powinność składa się z żołnierzy, którzy opuścili regularną armię podczas pierwszego przejścia do Strefy, dlatego Wojsko i Powinność powinni żyć ze sobą w nienawiści, ale są w neutralnych, jeśli nie w przyjaznych stosunkach. Reszta wspierana jest przez neutralność z Wolnymi Stalkerami i są sojusznikami Ekologów. Do Czystego Nieba mają neutralny stosunek.

Wyposażenie

Prócz doskonałego zorganizowania, siły Powinności są również jednymi z najlepiej uzbrojonych. Jako dawni operatorzy Sił Zbrojnych Ukrainy, używają dawnego uzbrojenia sił sowieckich, który jest kolejnym przykładem na różnicę pomiędzy nimi a frakcją Wolność, która preferuje uzbrojenie NATO.

Broń

Opancerzenie

 • Kombinezon PS5-M Uniwersalna Ochrona - podstawowy, lekki strój Stalkerów. Powszechnie spotykany wśród członków Powinności,
 • PSZ-9d "Powinność" - lekki strój Stalkerów spotykany wśród członków Powinności. Zapewnia dobrą ochronę przed anomaliami oraz potrafi zatrzymać pociski wystrzelonej z broni krótkiej. Można by go porównać do pancerza znanego jako Strażnik Wolności w Cieniu Czarnobyla,
 • PSZ-9d Uniwersalna Ochrona - odmiana Kombinezonu SEVA. Gracz może go otrzymać wyłącznie w Cieniu Czarnobyla, choć sam jest noszony przez członków Powinności w każdej odsłonie. Zapewnia świetną ochronę przeciwko promieniowaniu, anomaliom oraz całkiem przyzwoitą ochronę przeciwko pociskom,
 • Pancerz PSZ-9d "Powinność" - odmiana pancerza pancernego SKAT-9M "Bułat". Zapewnia lepszą ochronę przed ugryzieniami/zadrapaniami oraz pociskami od Strażnika Wolności, lecz zapewnia nieco gorszą ochronę przed anomaliami i promieniowaniem. Otrzymać go można wyłącznie w Czystym Niebie oraz Cieniu Czarnobyla.
 • Egzoszkielet Powinności - egzoszkielet w barwach Powinności. Niedostępny dla gracza przez wszystkie części gry.

Ciekawostki

 • Z tyłu kapturów członków Powinności widnieje znak pacyfistyczny, co jest bardzo dziwne, gdyż Powinność nie reprezentuje pacyfistycznych poglądów.
 • Pierwotnie Powinność miała nosić kombinezony obecnie używane przez Monolit.
 • W Cieniu Czarnobyla i Czystym Niebie członkowie Powinności używają imion i nazwisk lub pseudonimów (tylko unikalne postacie posiadają rangi), natomiast w Zewie Prypeci używają rangi i nazwiska, wyjątek stanowią Morgan i Zulus.
 • W Cieniu Czarnobyla mają więcej terenów niż Wolność.
 • Nie mają kamuflażu, ponieważ wolą atakować frontalnie.
 • W Powinności jest bardzo surowa dyscyplina i podporządkowanie, aby zdobyć zaufanie frakcji trzeba wiele razy wykazywać ich oddanie wartościom ideologicznym, pomagając frakcji w taki czy inny sposób. Ostatnim sprawdzianem lojalności będzie jawne starcie z wrogami Powinności (kradzież granatnika z Bazy Wolności w Cieniu Czarnobyla, zabezpieczenie magazynu z amunicją w Zewie Prypeci, zalanie katakumb Agropromu w Czystym Niebie).
 • To jedyna frakcja zajmująca się celowym niszczeniem mutantów.
 • Często współpracują z myśliwymi.
 • Członkowie Powinności są podejrzliwi wobec Samotników (dopóki nie przejdą testu lojalnościowego).
 • Z rozmów z niektórymi członkami Powinności można się dowiedzieć, że zbierają łapówki od kopaczy na Wysypisku.
 • Konflikt z Wolnością często był przyczyną niepowodzeń wielu ambitnych planów frakcji (na przykład próba przebicia się przez Mózgozwęglacz w Cieniu Czarnobyla).
 • Wszyscy członkowie Powinności, w tym kluczowe postacie, zostały zdubbingowane przez Aleksandra Wilkowa, który podkładał również głos Striełokowi i Barmanowi.