FANDOM


„Jesteśmy tu by chronić Ciebie przed Zoną, nie Zonę przed Tobą. Nie ryzykuj swoim życiem, nie próbuj przedostać się przez strefę bezpieczeństwa.”
— Interkom w posterunku wojskowym w Kordonie.

Wojskowi to frakcja występująca we wszystkich częściach serii S.T.A.L.K.E.R.

Historia

Od samego powstania Zony rząd Ukrainy i ZSRR próbował przejąć kontrolę nad wydarzeniami mającymi miejsce w obrębie strefy wysyłając tam jednostki wojskowe oraz ekspedycje naukowe. Na początku należało się zorientować czym właściwie jest Zona oraz zdobyć niezbędną wiedzę na temat anomalii oraz mutantów. Z czasem uznano także, że należy eliminować Stalkerów, którzy próbują wtargnąć do Zony, a także rozpocząć zwalczanie frakcji jakie się pojawiały. W pierwszych kilkunastu miesiącach po powstaniu Strefy zaczynałą ona żyć własnym życiem, co nie wróżyło dobrze rządowi Ukrainy oraz Związku Radzieckiego, który wolał mieć pod kontrolą wszystko to co znajdowało się w Zonie.

W początkowych latach istnienia Zony wojsko zdołało zabezpieczyć jej obrzeża i ustawić placówki pilnujące wejść do niej. Później wielokrotnie usiłowano przedostać się bardziej w głąb Zony, jak najbliżej jej centralnej części i zażegnać wszelkie zagrożenia przy pomocy znaczącej siły ognia oraz desantów wojskowych, rozważano nawet uderzenie bronią atomową, z czego ostatecznie zrezygnowano, niemniej jednak wszystkie te próby zakończyły się niepowodzeniem, skutkującym utratą większości żołnierzy i sprzętu, który można znaleźć w niemal każdym zakątku strefy.

Nastęnie próbowano zająć placówkę wojskową w Magazynach Wojskowych, żołnierze z czasem jednak musieli się wycofać z tamtych terenów, z uwagi na coraz silniejsze emisje oraz zwiększającą się liczbę mutatnów. Finałem była operacja Tor Wodny, która również zakończyła się klęską. Wszystkie śmigłowce, które brały udział w misji rozbiły się, resztka ocalałych komandosów okopała się w Prypeci, czekając na odsiecz. Po tych wydarzeniach Wojskowi byli kierowani do rytunowych zadań w zonie i na jej obrzeżach, dopiero w późniejszym okresie zdecydowano się zwerbować Streiłoka jako doradcę w sprawach Zony. Ostatecznie Wojskowi nie zdołali w pełni wykonać powierzonego im zadania.

Charakterystyka

Są to zawodowi bądź poborowi żołnierze, służący w siłach zbrojnych Ukrainy. Ich głównym zadaniem jest pilnowanie granic Zony i wyłapywanie, bądź też likwidacja próbujących się tam przedostać stalkerów. Struktury dowodzenia są scentralizowane, na czele jednostek wojskowych stoją poszczególne organy Państwowe, które koordynują działania żołnierzy. Bariery biurokratyczne oraz mało elastyczne metody działania powodują, że skuteczność wojska jest dyskusyjna.

Głównym miejscem operowania Wojskowych są placówki rozsiane w Kordonie. Pomimo posiadania dobrej jakości uzbrojenia i dużej ilości ludzi, żołnierze nie radzą sobie z wykonywaniem swoich fundamentalnych zadań, m.in. przez niską motywację wśród młodych mężczyzn, odbywających tam zasadniczą służbę wojskową lub inne czynniki jak korupcja w dowództwie, bagatelizowanie zagrożeń, brak jasno sprecyzowanej, dalekosiężnej strategii działania w Zonie, a przede wszystkim brak dostatecznej wiedzy na temat Zony.

Sytuacja ulega jednak zmianie w przypadku jednostek Specnazu. Choć oddziały te nie są dostatecznie dobrze przygotowane do działania w niegościnnych warunkach Zony, to ich świetne wyszkolenie wojskowe stanowi gigantyczne zagrożenie dla pozostałych ludzi przebywających w strefie, zwłaszcza dla początkujących stalkerów. Komandosi jednak ustępują Stalkerom wiedzą ogólną o Zonie co realnie utrudnia im zadanie, konsekwencją takiego stan rzeczy była chociażby akcja w roku 2012, kiedy to Striełok ubiegł Wojskowych zdobywając informacje z laboratorium pod Doliną Mroku, a następnie zbiegł z danym, co miało decydujący wpływ na wyłączenie Mózgozwęglacza.

Z niedobitków żołnierzy, biorących udział w pierwszych akcjach w Zonie rekrutuje się znaczna część członków Powinności, m.in. dowódca placówki w Agropromie z Czystego Nieba - Generał Kryłow. Pozostali żołnierze pełnią standardowe role w ramach planu działania jednostek, do których przynależą. Ich znaczenie w Zonie jest jednak mniejsze niż innych dużych frakcji.

Obszar operacyjny

Terytoria

Lokacje

Stosunek do innych frakcji

Wrogowie

Przyjaciele

Neutralni

Ciekawostki

  • Wojskowi są pozytywnie nastawieni do głównego protagonisty wyłącznie w trzeciej części serii.