FANDOMJest to rozległe cmentarzysko pojazdów. Zaraz po pierwszym incydencie, wrzucono tam ogromne ilości odpadów radioaktywnych (...). Podobnie jak na obrzeżach Zony, miejsce to roi się od początkujących stalkerów, czasami także Bandytów, jak zawsze szukających cennych przedmiotów. Można tu znaleźć kilka artefaktów, większość z nich jednak nie jest warta wysiłku (...). Na północy znajduje się Dzicz, na zachodzie jest wejście do Doliny Mroku, a także droga do Agropromu.

 

- PDA S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla.

Wysypisko to lokacja występująca w S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla oraz S.T.A.L.K.E.R.: Czyste Niebo.

Wysypisko
Wysypisko
Gra
Miejsca
Frakcje
Postacie

Bandyci Bandyci:

Samotnicy Samotnicy:

Powinność2 Powinność:

Najemnicy Najemnicy:

Mutanty
Anomalie
Artefakty
Źródło

Historia

Wysypisko to duży obszar, do którego w roku 1986 przeniesiono znaczne ilości zniszczonego sprzętu i pojazdów oraz odpadów radioaktywnych, które były efektem awarii w Czarnobylskiej elektrowni atomowej. Region ten przed katastrofą był słabo zaludniony, poza jednym składem kolejowym (połączonym z innymi obszarami trakcją kolejową, poprowadzoną w niektórych miejscach przez tunele) nie ma tutaj żadnych oznak działalności przemysłowej, nie ma żadnych domostw ani gospodarstw, można przypuszczać, że to był jeden z decydujących czynników, które zadecydowały o składowaniu tutaj złomu oraz toksycznych odpadów. Z czasem w wielu miejscach tego terytorium wody stały się bardzo napromieniowane i trujące, a po powstaniu strefy dodatkowo pojawiło się wiele niebezpiecznych anomalii. Taki stan rzeczy nie ulegał niestety już większym zmianom.

Po powstaniu Zony Wysypisko stało się areną kluczowych wydarzeń, jakie miały miejsce w tamtym czasie. Od pojawienia się pierwszych artefaktów oraz stalkerów Wysypisko było punktem tranzytowym pomiędzy kilkoma dużymi i bardzo ważnymi lokacjami jakimi są Dolina Mroku, Agroprom oraz Rostok. Czyniło to ten obszar strategicznie ważnym dla każdego, kto chciał kontrolować wydarzenia na Wysypisku, jednocześnie zarabiać bardzo dużo pieniędzy oraz mieć dostęp do wielu bardziej pospolitych artefaktów. Przed wydarzeniami znanymi z serii gier, miejsce to mogło być przedmiotem rywalizacji różnych grup stalkerów, apogeum natomiast nastąpiło kilka lat po pojawieniu się Zony.

W roku 2011 roku na Wysypisku miały tam miejsce kluczowe momenty Wojny Frakcji, podczas której starli się Samotnicy, zrzeszeni w oficjalną organizację, z Bandytami, którzy sprawowali całkowitą kontrolę nad tym terytorium ok wielu miesięcy. Bandyci zajęli wszystkie kluczowe punkty na tym obszarze, czyniąc Skład swoją główną bazą. Samotnicy, po długim czasie wyzyskiwania przez Bandytów postanowili położyć kres zachłanności przeciwników i w końcu zaatakowali, idąc nie tylko główną drogą, ale także przejściami bocznymi. Przedzierając się od strony Kordonu, najpierw zajęli oba posterunku przy przejściu na Wysypisko, zarówno posterunek od strony północnej jak i ten na południu, dzięki czemu dostęp do tej lokacji został odblokowany. Następnie przypuścili szturm na Skład oraz okoliczne posterunki, co z czasem doprowadziło do przegranej Bandytów i ich ucieczki z tego terytorium. Walka na taką skalę była prawdopodobnie wydarzeniem bezprecedensowym w historii tego obszaru.

Po tych wydarzeniach Wysypisko mocniej się zaludniło, pojawili się handlarze, a Stalkerzy z wielu frakcji podróżowali do wszystkich rejonów Zony, przechodzą właśnie przez ten duży obszar, następnie docierając do kolejnych. Po ostatniej wielkiej emisji i zakończeniu wojny frakcji, Wysypisko nie cieszyło się już taką popularnością jak wcześniej, choć wciąż stanowiło bardzo ważne terytorium w Zonie. W roku 2012 jeszcze raz pojawili się na nim Bandyci, którzy za sprawą Naznaczonego nie zdołali ponownie objąć kontroli nad tym terenem. W tamtym czasie w składzie oraz kilku mniejszych posterunkach, rezydowali neutralni Stalkerzy. Ludzie w Zonie przechodząc przez Wysypisko docierali do niebezpiecznych terenów Doliny Mroku i Agropromu, inni podążali dalej do Baru, następnie coraz bardziej w głąb Zony. Ostatecznie Wysypisko nie zmieniło swojego statusu, będąc nieciekawym i niebezpiecznym przejściem w głąb Zony, pełnym anomalii, mutantów oraz kilku rodzajów artefaktów.


To wielkie, cuchnące wysypisko, w którym po wypadku w 1986 roku przyniesiono dużo radioaktywnych szczątków ... zepsute dźwigi, maszyny ... Możesz odnaleźć pozostałości starych budynków, a także mutanty. Kręcą się tutaj głównie początkujący stalkerzy, oraz bandyci, ale tych można znaleźć prawie wszędzie. Możesz znaleźć także kilka cennych artefaktów, ale lepiej nie zatrzymywać się tutaj na dłuższy czas (...).

 

Opis

Wysypisko znajduje się w pomiędzy Kordonem, a Doliną Mroku i Agropromem. Na tym obszarze znajduje się niewielki zbiornik wodny, bardzo mocno napromieniowany, ruiny wielokondygnacyjnego budynku, nazywanego przez Stalkerów Pchlim Targiem oraz hangar kolejowy, położony w centrum tego terytorium. Z Wysypiska można szybko dotrzeć do Doliny Mroku oraz Agropromu, obie te lokacje pełnią kluczowe role w wydarzeniach znanych z serii.

S.T.A.L.K.E.R. Cień Czarnobyla

Wysypisko jest drugą po Kordonie lokalizacją, którą fabularnie odwiedza główny bohater. Miejsce to jest w znacznej części kontrolowane przez Bandytów, pomijając niewielki posterunek Powinności na północy i dwa obozy Samotników, jeden na cmentarzysku pojazdów, a drugi w Składzie. Naznaczony tuż po dotarciu do tej lokacji napotyka Jurika, złapanego w pułapkę przez trzech Bandytów. Sytuacja wydawała się patowa, gdyż przeciwnicy mieli otoczonego samotnika na muszce, jednak dzięki szybkiej akcji protagonisty, wszyscy oponenci zginęli, a niedoświadczony Jurik uszedł cało z opresji, prowadząc następnie bohatera do Biesa, który pilnie potrzebuje pomocy w walce z Bandytami. Po rozmowie bohatera z dowódcą niewielkiej grupy stalkerów, postanawiają oni wspólnymi siłami zniszczyć oddział bandytów, który planuje szturm na Cmentarzysko Pojazdów. Misja kończy się powodzeniem, a siły bandytów zostają uszczuplone, jednocześnie sytuacja samotników w tym regionie ulega niewielkiej poprawie. Później bohater dociera do składu, gdzie ponownie musi stawić czoła niebezpiecznym wrogom, jednocześnie ratując życie niewielkiej grupie Stalkerów, rezydujących w Składzie.

Frakcje

Kluczowe Postacie

Ważne Miejsca

S.T.A.L.K.E.R. Czyste Niebo Edytuj

Wysypisko znacząco zmieniło swoją rolę względem poprzedniej części. Z pustego i spowitego w cieniu obszaru, miejsce to stało się areną bezwzględnej walki między Samotnikami a Bandytami. W początkowej fazie rozgrywki znaczna część obszaru znajduje się w rękach w Bandytów, lecz z czasem w zachodniej i wschodniej części Wysypiska swoją obecność zaczynają akcentować odpowiednio Powinność i Wolność. W tej części gracz ma możliwość wyboru odnośnie dalszego losu, jaki spotka Wysypisko. Jeżeli gracz zdecyduje dołączyć się do Bandytów, to obszar ten z jego pomocą znajdzie się w całości pod ich jurysdykcją. W przypadku przyłączenia się do Samotników, stalkerzy zażegnają na pewien czas bandycki problem, zajmując drogi łączące Wysypisko z Kordonem i Skład. Gracz może również odmówić uczestnictwa w konflikcie i pozostawić problem nierozwiązany.

Frakcje

Postacie

Ważne Miejsca

Ciekawostki

  • Wygląd Wysypiska zmieniał się kilkukrotnie wraz z postępami nad pracami prowadzonymi przez twórców serii. Finalna wersja jest większą, jest w niej bardzo dużo śmieci, sprzętu budowlanego i różnego rodzaju konstrukcji. Lokacja została przez twórców zaprojektowana z myślą o środkach transportu, które miały się znaleźć pierwotnie w grze, lecz zostały z czasem wycięte.
  • Wysypisko było kluczową lokacją podczas Wojen Frakcji, to właśnie tutaj miało miejsce najwięcej walk, min. przez dużą liczbę frakcji, która przemieszczała się przez to terytorium.
  • W S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla Bandyci co jakiś czas się respawnują.
  • Na zachodzie znajduje się tunel z wieloma anomaliami, na końcu tunelu znajduje się zwłoki stalkera z unikalną bronią, Viper-5 9x18.
  • Wysypisko w rzeczywistości znacząco różni się od tego ukazanego w grze. Przede wszystkim, większość maszyn i sprzętu została już lata temu rozebrana przez szabrowników, natomiast podczas rozgrywki można dostrzec dużą ilość pojazdów, wóz opancerzony, a także śmigłowiec.
  • Jedyny w tej lokacji śmigłowiec znajduje się na Cmentrzysku Pojazdów, nie wiążą się z nim jednak żadne zadania lub możliwości interakcji.
  • Skład to największa lokacja na Wysypisku.