FANDOM


The Zone 1.jpg

Typowy krajobraz Zony

Powstanie Edytuj

Kilka lat po katastrofie w Czarnobylu, w okolicach elektrowni jądrowej w zamkniętej dla ludności cywilnej strefie ochronnej, przeprowadzano liczne badania naukowe na polecenie rządu ZSRR. Laboratoria naukowe były umieszczone w podziemnych kompleksach lub przebudowanych obiektach przemysłowych. Jeden z największych i najściślej strzeżonych kompleksów badawczych został utworzony pod sarkofagiem kryjącym szczątki reaktora nr 4 w Czarnobylskiej elektrowni atomowej.

Laboratoria te w większości przypadków przeprowadzały eksperymenty związane z aspektami ludzkiego umysłu takimi jak postrzeganie pozazmysłowe, broń psychotroniczna oraz badanie możliwości utworzenia zmysłu zbiorowego zwanego Świadomością Zbiorową. Projekt ten otrzymał miano Świadomość-Z.

Krótko po tym, jak utworzono projekt Świadomość-Z, Związek Radziecki upadł, w efekcie czego część laboratoriów została zamknięta, a przeprowadzane w nich badania naukowe zostały zaniechane. Projekt Świadomość-Z uzyskał pełną kontrolę nad ośrodkami badawczymi, które nie zostały zamknięte, co umożliwiło mu rozszerzenie zakresu badań. Jednym z głównych aspektów projektu Świadomość-Z było badanie środowiska otaczającego umysł zbiorowy czyli tzw. noosfery. Celem projektu było opracowanie systemu wyrafinowanej kontroli umysłu na światową skalę poprzez manipulację noosferą. Niestety pierwsza próba manipulacji noosferą przeprowadzona przez projekt Świadomość-Z w 2006 roku skończyła się katastrofą. W głównym ośrodku badawczym projektu w pobliżu czarnobylskiej elektrowni doszło do potężnej eksplozji, w wyniku której otaczająca dotychczas ośrodek badawczy i będąca pod kontrolą noosfera uległa zniekształceniu oraz niekontrolowanemu rozrostowi, tworząc nowy obszar o nieznanych dotąd właściwościach, czyli Zonę.

Projekt Świadomość-Z, próbując naprawić skutki nieudanego eksperymentu oraz ochronić swoje ośrodki badawcze przed infiltracją z zewnątrz, utworzył w ruinach zniszczonego reaktora projekt o nazwie Monolit. Jego celem było przejęcie kontroli nad umysłami ludzi w celu stworzenia kultu Monolitu. Zadaniem jego członków było niedopuszczanie w pobliże elektrowni pojawiających się w okolicy poszukiwaczy, czyli tzw. stalkerów. Dodatkowym zabezpieczeniem było wykorzystanie dotychczasowych wyników eksperymentów w celu przekształcenia jednego z zakładów przemysłowych w pobliżu Prypeci.

Charakterystyka Edytuj

Zonę stanowi wymarły i raczej wyludniony obszar o promieniu około 60 km wokół elektrowni w Czarnobylu, charakteryzujący się występowaniem licznych anomalii o różnorakim charakterze oraz licznych mutacji zwierząt, roślin jak również i ludzi. W początkowej fazie istnienia Zona była wysoce niestabilna. Często występowały gwałtowne i trudne do przewidzenia fluktuacje pola noosfery połączone często z emisją promieniowania. Fluktuacje te, zwane potocznie emisjami (ang. blowout), spowodowały wiele zniszczeń w infrastrukturze wewnątrz Zony oraz spowodowały śmierć wielu ludzi.

Wybuch, który dał początek Zonie, spowodował śmierć większości ludzi przebywających w pobliżu. Część ludzi przeżyła, jednak otaczający Zonę szczelny kordon wojska uniemożliwia im jej opuszczenie. Kordon ten ma za zadania również nie dopuszczać do Zony osób ze świata zewnętrznego, jednak wielu ludziom udaje się przedrzeć do Zony.

Ekspedycje naukowe Edytuj

Od samego początku Zona stanowiła obiekt ogromnego zainteresowania zarówno środowisk naukowych, jak i rządu. Jedną z głównych przyczyn tego zainteresowania są tzw. artefakty, czyli tajemnicze przedmioty powstałe w wyniku działania anomalii oraz niespotykane nigdzie indziej mutacje roślin i zwierząt. Jednak liczne niebezpieczeństwa czyhające w Zonie sprawiły, że ludzie z zewnątrz przestali się zapuszczać na jej tereny.

W 2012 roku zorganizowano operację wojskową o kryptonimie tor wodny, której celem było dotarcie do elektrowni w Czarnobylu i zlikwidowanie przyczyn powstawania anomalii lub przynajmniej zdobycie informacji z pierwszej ręki na ich temat. Operacja, w której wzięły udział liczne oddziały wojska wyposażone w ciężki sprzęt, zakończyła się całkowitą klęską. Większość uczestników zginęła, a ci, którzy przeżyli, pozostali w Zonie bez większych szans na ratunek.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki