FANDOM


The Zone 1

Typowy krajobraz Zony

Powstanie Edytuj

Kilka lat po katastrofie w Czarnobylu, w okolicach elektrowni jądrowej w zamkniętej dla ludności cywilnej strefie ochronnej, przeprowadzano liczne badania naukowe na polecenie rządu ZSRR. Laboratoria naukowe były umieszczone w podziemnych kompleksach lub przebudowanych obiektach przemysłowych. Jeden z największych i najściślej strzeżonych kompleksów badawczych został utworzony pod sarkofagiem kryjącym szczątki reaktora nr 4 w Czarnobylskiej elektrowni atomowej.

Laboratoria te w większości przypadków przeprowadzały eksperymenty związane z aspektami ludzkiego umysłu takimi jak postrzeganie pozazmysłowe, broń psychotroniczna oraz badanie możliwości utworzenia zmysłu zbiorowego zwanego Świadomością Zbiorową. Projekt ten otrzymał miano Świadomość-Z.

Krótko po tym, jak utworzono projekt Świadomość-Z, Związek Radziecki upadł, w efekcie czego część laboratoriów została zamknięta, a przeprowadzane w nich badania naukowe zostały zaniechane. Projekt Świadomość-Z uzyskał pełną kontrolę nad ośrodkami badawczymi, które nie zostały zamknięte, co umożliwiło mu rozszerzenie zakresu badań. Jednym z głównych aspektów projektu Świadomość-Z było badanie środowiska otaczającego umysł zbiorowy czyli tzw. noosfery. Celem projektu było opracowanie systemu wyrafinowanej kontroli umysłu na światową skalę poprzez manipulację noosferą. Niestety pierwsza próba manipulacji noosferą przeprowadzona przez projekt Świadomość-Z w 2006 roku skończyła się katastrofą. W głównym ośrodku badawczym projektu w pobliżu czarnobylskiej elektrowni doszło do potężnej eksplozji, w wyniku której otaczająca dotychczas ośrodek badawczy i będąca pod kontrolą noosfera uległa zniekształceniu oraz niekontrolowanemu rozrostowi, tworząc nowy obszar o nieznanych dotąd właściwościach, czyli Zonę.

Projekt Świadomość-Z, próbując naprawić skutki nieudanego eksperymentu oraz ochronić swoje ośrodki badawcze przed infiltracją z zewnątrz, utworzył w ruinach zniszczonego reaktora projekt o nazwie Monolit. Jego celem było przejęcie kontroli nad umysłami ludzi w celu stworzenia kultu Monolitu. Zadaniem jego członków było niedopuszczanie w pobliże elektrowni pojawiających się w okolicy poszukiwaczy, czyli tzw. stalkerów. Dodatkowym zabezpieczeniem było wykorzystanie dotychczasowych wyników eksperymentów w celu przekształcenia jednego z zakładów przemysłowych w pobliżu Prypeci.

Charakterystyka Edytuj

Zonę stanowi wymarły i raczej wyludniony obszar o promieniu około 60 km wokół elektrowni w Czarnobylu, charakteryzujący się występowaniem licznych anomalii o różnorakim charakterze oraz licznych mutacji zwierząt, roślin jak również i ludzi. W początkowej fazie istnienia Zona była wysoce niestabilna. Często występowały gwałtowne i trudne do przewidzenia fluktuacje pola noosfery połączone często z emisją promieniowania. Fluktuacje te, zwane potocznie emisjami (ang. blowout), spowodowały wiele zniszczeń w infrastrukturze wewnątrz Zony oraz spowodowały śmierć wielu ludzi.

Wybuch, który dał początek Zonie, spowodował śmierć większości ludzi przebywających w pobliżu. Część ludzi przeżyła, jednak otaczający Zonę szczelny kordon wojska uniemożliwia im jej opuszczenie. Kordon ten ma za zadania również nie dopuszczać do Zony osób ze świata zewnętrznego, jednak wielu ludziom udaje się przedrzeć do Zony.

Linia chronologiczna wydarzeń w ZonieEdytuj

Data nieznanaEdytuj

 • Utworzenie Limańska, miasta przeznaczonego dla naukowców pracujących nad technologią kontroli umysłu.
 • Miasto szybko zyskuje rozgłos wśród okolicznych miasteczek, krążą plotki o prowadzeniu prac w Limańsku, nad falami o niskich częstotliwościach, które wpływają na ludzki umysł.
 • Mieszkańcy zaczynają się skarżyć na chroniczne bóle głowy po wizycie w Limańsku.
 • Powstanie Grupy

Lata 60Edytuj

 • Powstanie AGROPROMu (Instytut Genetyki i Upraw Rolnych) jako przykrywki dla radzieckich badań naukowych nad kontrolą umysłu.

Oficjalnie, w Agropromie pracuje się nad nasionami modyfikowanymi genetycznie, bada się również możliwości upraw na terenach skażonych promieniowaniem oraz wpływu promieniowania na uprawy.

1979Edytuj

 • Do użytku oddano zakład Jupiter. Oficjalnie produkuje się tam sprzęt elektroniczny oraz komponenty, nieoficjalnie jednak rozpoczęto się prace nad bronią energetyczną.[1]

1981Edytuj

 • Rozpoczęcie budowy podziemnych kompleksów badawczych w Dolinie Mroku.

1986Edytuj

26 Kwiecień 1986rEdytuj

 • Około godz. 1:23 w nocy następuje potężna eksplozja w elektrowni atomowej w Czarnobylu, reaktor nr. 4 ulega zniszczeniu, uwalniając niebezpieczne radioaktywne odpady, które doprowadzają do skażenia okolicznych tereny wokół elektrowni.
 • Następuje przymusowa ewakuacja ocalałych pracowników elektrowni, pobliskiego miasta Prypeć i wszystkich społeczności na terenie strefy skażonej, nazywanej ZONĄ.
 • Zamknięto Instytut Badawczy w Agropromie.
 • Zamknięto fabrykę Jupiter w Prypeci.

1987-1989Edytuj

 • Instytut Badawczy w Agropromie wznawia działalność.
 • W pobliżu Agropromu powstaje warsztat produkujący pojazdy do pracy na terenach skażonych promieniowaniem radioaktywnym.

1989Edytuj

 • Projekt Świadomość-Z zostaje rozpoczęty pod kierownictwem Grupy.
 • Obecność dużej liczby instalacji radiowych o dużej mocy, połączonej z funkcjonującymi blokami elektrowni atomowej tworzy doskonałe warunki do eksperymentów dotyczących udoskonalania człowieka.

1991Edytuj

26 grudniaEdytuj

 • Związek Radziecki upada. Republiki odrywają się od ZSRR, ogłaszając niepodległość, wiele projektów naukowych w Strefie jest zamykanych, w szczególności finansowanie radzieckich laboratoriów badawczych.
 • Grupa naukowców i fundatorów niechętnych zaprzestaniu badań naukowych w Zonie podejmuje działania mające na celu wznowienie prac nad Noosferą.
 • Rząd Ukrainy nie jest w stanie zapanować nad sytuacją w Strefie, po części ze względu na obawy przed sankcjami międzynarodowymi.[2]
 • Sidorowicz wchodzi do strefy.

[błąd-dane uszkodzone]

1998Edytuj

6 marcaEdytuj

 • Inżynierowie i personel pracujący dla lokalnego zleceniodawcy informują, że na terenie Strefy zbudowano 6 generatorów polowych. Pojawiają się plotki, że generatory zasilają podziemną infrastrukturę, w której prowadzi się badania naukowe.
 • W Zonie pojawia się Striełok.

1999Edytuj

Luty 22Edytuj

 • Rząd Ukrainy, zaalarmowany plotkami o eksperymentach w Zonie, wszczyna śledztwo w tej sprawie.
 • Po zbadaniu sprawozdań finansowych i raportów wywiadu na temat testów odbywających się w podziemnych kompleksach, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podjęła próbę przejęcia kontroli nad sytuacją, wysyłając specjalną komisję do strefy. Raporty odkrywają niepokojące notatki wykonane przez kilku naukowców, min. O. O. Dobrynina oraz Piotr Ilyitch Kalugina.

[Dobrynin-Błąd -brak danych]


[Kalugin-Błąd-brak danych]

2001Edytuj

 • Strefa zaczyna przyciągać uwagę także poza dawnym ZSRR. Pogłoski o dziwnych zjawiskach i anomaliach w obrębie ~10 km od elektrowni przyciągają coraz więcej ludzi, miasto Prypeć jest często wymieniana jako największe skupisko anomalnych zjawisk.
 • Do Zony wysłana została wycieczka z turystami i naukowcami, która to znikła bez śladu i nigdy nie została odnaleziona. Od tamtego czasu narastały spekulacje na temat Zony i zjawisk jakie w niej zachodzą[3].
 • Po tym gdy autobus pełen turystów znika, władze postanawiają odgrodzić strefę kordonem wojskowych.
 • Powstaje zamknięta ZONA, obszar otoczony przez wojsko. Wstęp do Zony jest zabroniony, mimo to w Zonie zjawia się coraz więcej ludzi.

2003Edytuj

 • Agroprom zostaje przejęty przez „Grupę”. Rozpoczynają się badania nad kontrolą umysłu i emiterami fal.

2004Edytuj

 • Prace nad Projektem nr. 62 w fabryce Jupiter zostają wstrzymane.

2005Edytuj

 • Manifestacja anomalnej natury Zony przybiera na sile. Zauważono zmiany warunków atmosferycznych.

2006Edytuj

4 marcaEdytuj

 • Niebo nad elektrownią zostaje rozświetlone iluminacją czerwonego światła. Czas trwania: 2h. Świadkowie donoszą, że iluminacja zakończyła się wraz z zanikiem mocy w sieci energetycznej.

12 kwietniaEdytuj

14:33 GMT +2Edytuj

 • Pierwsza emisja ma miejsce, niebiosa są ponownie rozświetlone przez nieznośnie jasne światło. Chmury odparowują z nieba, potem miejsce mają ogromne burze i potężne wyładowania energetyczne, trwające znacznie dłużej niż normalnie. Po grzmotach, była złowieszcza cisza, a następnie trzęsienia ziemi. Siła: 6,9 w skali Richtera. Ogień na niebie dalej rozprzestrzenia się w całym regionie, a śmiertelne zaburzenia energetyczne szaleją w strefie , co uniemożliwia przeprowadzenie akcji ratunkowych. Późniejsze dochodzenie wykazało, że centrum eksplozji było kilka km od samej elektrowni jądrowej.

10 czerwcaEdytuj

 • Strefa gwałtownie rozrosła się o pięć kilometrów po wielkiejemisji, która stała się znana jako "Druga katastrofa". Manifestacja charakteru strefy osiąga apogeum. Większość ludzi na terenie Zony zginęła. Była to największa emisja jaką wówczas widziano.
 • Na terenie strefy pojawia się coraz więcej mutantów, artefaktów oraz anomalii.
 • Prawdopodobnie wtedy powstaje Czyste Niebo.

2007Edytuj

 • Stalker „Pilot” wchodzi do Zony.

2009Edytuj

28 wrześniaEdytuj

 • Grupa Kijowskich naukowców stworzyła pierwsze detektory anomalii. Tej zimy zorganizowała też wypad do Strefy o głębokości 1km i wróciła bez szwanku.

2010Edytuj

17 sierpniaEdytuj

 • Wyprawy zapuszczają się coraz głębiej w Strefę. Odkrywają obozowisko pierwszego stalkera, odnajdują artefakty i obserwują pojawienie się pierwszych emisji.

2011Edytuj

 • Wiadomość o możliwości przetrwania w strefie dostały się do opinii publicznej. Naukowcy-amatorzy, maruderzy i kłusownicy zaczynają tworzyć swoją drogę do strefy, a wkrótce stają się znani jako stalkerzy, szukający artefaktów i innych cennych łupów w niebezpiecznych warunkach. Początkowo grupy ludzi udających się nielegalnie do Zony były ignorowane, ale wkrótce rząd był zmuszony do zweryfikowania swojej polityki względem Strefy, ze względu na artefakty oddawane w prywatne ręce.
 • Według jednego z stalkerów na Jantarze jeden z jego przyjaciół napotkał kilka zombie, które wymamrotały coś, co brzmiało jak angielski, prawdopodobnie pozostałości obcej grupy, która zniknęła w Strefie dziesięć lat wcześniej.

04 lutegoEdytuj

 • Rząd organizuje odwet wobec nielegalnych stalkerów, w czasie tej kampanii ponad 70 osób zostaje aresztowanych, dziesięć stanowisk handlowych zostaje zamkniętych.

WrzesieńEdytuj

 • Grupa Striełoka (Duch, Kieł, Doktor i Striełok) wdziera się do centrum Zony.
 • Druga wielka emisja wywołana przez świadomość-Z ma na celu zniszczenie grupy Striełoka, która przedarła się do centrum Zony. Emisja niszczy dotychczasowy układ sił i frakcje rozpoczynają walkę o terytorium.
 • Rozpoczyna się Wojna Frakcji.

10 wrześniaEdytuj

25 październikaEdytuj

 • Ma miejsce pierwsza potyczka pomiędzy Stalkerami a Wojskiem. Obie strony ponoszą poważne straty. Od teraz armia ma prawo strzelać stalkerów bez ostrzeżenia.[4]

2012Edytuj

01 maja, 05:30 GMT +2Edytuj

12-25 MajaEdytuj

•Strełok wyłącza Mózgozwęglacz i niszczy projekt Nadświadomości. Świadomość-Z przestaje istnieć.

 • Rozpoczyna się operacja Tor Wodny zakończona niepowodzeniem, wszystkie jednostki powietrzne biorące udział w akcji zostają zniszczone.[7]

1 sierpnia, 09:00 + 2GMTEdytuj

Ekspedycje naukowe Edytuj

Od samego początku Zona stanowiła obiekt ogromnego zainteresowania zarówno środowisk naukowych, jak i rządu. Jedną z głównych przyczyn tego zainteresowania są tzw. artefakty, czyli tajemnicze przedmioty powstałe w wyniku działania anomalii oraz niespotykane nigdzie indziej mutacje roślin i zwierząt. Jednak liczne niebezpieczeństwa czyhające w Zonie sprawiły, że ludzie z zewnątrz przestali się zapuszczać na jej tereny.

W 2012 roku zorganizowano operację wojskową o kryptonimie tor wodny, której celem było dotarcie do elektrowni w Czarnobylu i zlikwidowanie przyczyn powstawania anomalii lub przynajmniej zdobycie informacji z pierwszej ręki na ich temat. Operacja, w której wzięły udział liczne oddziały wojska wyposażone w ciężki sprzęt, zakończyła się całkowitą klęską. Większość uczestników zginęła, a ci, którzy przeżyli, pozostali w Zonie bez większych szans na ratunek.

Galeria Edytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Zakład oddano do użytku w 1979 roku, a rozpoczął on swoje funkcjonowanie oficjalnie w 1980 roku. Zakład był filią kijewskich zakładów "Majak", zajmujących się produkcją magnetofonów, radioodbiorników oraz radiostacji. Miał on zatrudniać docelowo ok. 3.5 tys. osób, głównie mieszkańców Prypeci. Po katastrofie w Czarnobylu miejsce to zostało ewakuowane, pozostawało nieużywane nawet po powstaniu Zony w 2006 roku. W roku 2012 na skutek nieudanej operacji Tor Wodny, na terenie fabryki rozbił się śmigłowiec Ogończa 4. Podczas katastrofy pojazd spadł na dach fabryki, który zapadł się, następnie śmigłowiec wpadł do środka wielkiej hali produkcyjnej, gdzie spoczywa do dziś. - http://pl.stalker.wikia.com/wiki/Fabryka_Jupiter
 2. „Jesteśmy efektem eksperymentu mającego na celu stworzenie Nadświadomości, nazwanego Świadomość-Z. Świadomości siedmiu ochotników zostały połączone w jedno, podczas eksperymentu prowadzącego do stworzenia Nadświadomości (...) Nawiązując do naszych obliczeń, Ziemia jest otoczona specjalnym polem informacyjnym, tzw. Noosferą. Obejmuje ona wszystkich mieszkańców planety ze zdolnościami poznawczymi. Naszym celem było wprowadzenie drobnej korekty do Noosfery, która pozwoliła by nam wyeliminować złość, okrucieństwo, chciwość i inne czynniki negatywne dla planety. Pojedyncze jednostki nie są w stanie wpłynąć na Noosferę, Świadomość-Z natomiast może to zrobić. Niestety na skutek niespodziewanego błędu w naszej ingerencji, pojawiła się Zona, która istnieje do tej pory.” - Świadomość-Z, S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla
 3. Oficjalna strona THQ, 18/07/2010
 4. Oficjalna strona THQ, 18/07/2010
 5. Nasza grupa śledczych i sił specjalnych oddziału SBU w okresie od 12.05.2012 do 25.05.2012 przeprowadziła badanie na terenie dawnego Instytutu. Większość sprzętu i dokumentów zniknęła, ale po zapoznaniu się z tymi nielicznymi, które udało się odzyskać, nasuwa się następujący wniosek: w okresie od 2005 do 2008 roku wszystkie wyniki „badań” instytutu badawczego w Agropromie, prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa, zostały sfabrykowane. Jednocześnie, w ramach państwowego programu finansowania, min. sprzętu i materiałów, dyrekcja ośrodka, w osobie dr Petera Strizh Danilovicha, wystawiała fałszywe dokumenty, większość środków przekierowano do Laboratorium X-18, pod przykrywką przeprowadzania eksperymentów z zakresu agrokultury. Najwyraźniej używa się nazwy kodowej przyjętej przez grupę osób, które zajmują się kierownictwem w tej sprawie, ponieważ w naszej bazie danych nie ma laboratoriów o podobnych numerach. Na podstawie analizy znalezionych dokumentów można założyć, że znajduje się godzinę jazdy samochodem od instytutu naukowego "Agroprom". Najprawdopodobniej mówimy o laboratorium głęboko konspiracyjnym, dlatego proponuję połączyć nasz dział analityczny w celu jego przeszukania. To, nad czym pracowano w laboratorium, nie można zrozumieć na podstawie dostępnych informacji. W znalezionych dokumentach mówimy o osławionym profesorze Chubko i wspomnieliśmy o pewnej grupie. W moim głębokim przekonaniu, tym razem znaleźliśmy koniec wątku i dział analityczny - będzie to czymś, czym warto się zająć. - Kapitan D. F. Maksimienko.
 6. http://pl.stalker.wikia.com/wiki/Instytut_Badawczy_w_Agropromie
 7. Oficjalna strona THQ, 18/07/2010