FANDOM


The Zone 1

Typowy krajobraz Zony

Powstanie Edytuj

Kilka lat po katastrofie w Czarnobylu, w okolicach elektrowni jądrowej w zamkniętej dla ludności cywilnej strefie ochronnej, przeprowadzano liczne badania naukowe na polecenie rządu ZSRR. Laboratoria naukowe były umieszczone w podziemnych kompleksach lub przebudowanych obiektach przemysłowych. Jeden z największych i najściślej strzeżonych kompleksów badawczych został utworzony pod sarkofagiem kryjącym szczątki reaktora nr 4 w Czarnobylskiej elektrowni atomowej.

Laboratoria te w większości przypadków przeprowadzały eksperymenty związane z aspektami ludzkiego umysłu takimi jak postrzeganie pozazmysłowe, broń psychotroniczna oraz badanie możliwości utworzenia zmysłu zbiorowego zwanego Świadomością Zbiorową. Projekt ten otrzymał miano Świadomość-Z.

Krótko po tym, jak utworzono projekt Świadomość-Z, Związek Radziecki upadł, w efekcie czego część laboratoriów została zamknięta, a przeprowadzane w nich badania naukowe zostały zaniechane. Projekt Świadomość-Z uzyskał pełną kontrolę nad ośrodkami badawczymi, które nie zostały zamknięte, co umożliwiło mu rozszerzenie zakresu badań. Jednym z głównych aspektów projektu Świadomość-Z było badanie środowiska otaczającego umysł zbiorowy czyli tzw. noosfery. Celem projektu było opracowanie systemu wyrafinowanej kontroli umysłu na światową skalę poprzez manipulację noosferą. Niestety pierwsza próba manipulacji noosferą przeprowadzona przez projekt Świadomość-Z w 2006 roku skończyła się katastrofą. W głównym ośrodku badawczym projektu w pobliżu czarnobylskiej elektrowni doszło do potężnej eksplozji, w wyniku której otaczająca dotychczas ośrodek badawczy i będąca pod kontrolą noosfera uległa zniekształceniu oraz niekontrolowanemu rozrostowi, tworząc nowy obszar o nieznanych dotąd właściwościach, czyli Zonę.

Projekt Świadomość-Z, próbując naprawić skutki nieudanego eksperymentu oraz ochronić swoje ośrodki badawcze przed infiltracją z zewnątrz, utworzył w ruinach zniszczonego reaktora projekt o nazwie Monolit. Jego celem było przejęcie kontroli nad umysłami ludzi w celu stworzenia kultu Monolitu. Zadaniem jego członków było niedopuszczanie w pobliże elektrowni pojawiających się w okolicy poszukiwaczy, czyli tzw. stalkerów. Dodatkowym zabezpieczeniem było wykorzystanie dotychczasowych wyników eksperymentów w celu przekształcenia jednego z zakładów przemysłowych w pobliżu Prypeci.

Charakterystyka Edytuj

Zonę stanowi wymarły i raczej wyludniony obszar o promieniu około 60 km wokół elektrowni w Czarnobylu, charakteryzujący się występowaniem licznych anomalii o różnorakim charakterze oraz licznych mutacji zwierząt, roślin jak również i ludzi. W początkowej fazie istnienia Zona była wysoce niestabilna. Często występowały gwałtowne i trudne do przewidzenia fluktuacje pola noosfery połączone często z emisją promieniowania. Fluktuacje te, zwane potocznie emisjami (ang. blowout), spowodowały wiele zniszczeń w infrastrukturze wewnątrz Zony oraz spowodowały śmierć wielu ludzi.

Wybuch, który dał początek Zonie, spowodował śmierć większości ludzi przebywających w pobliżu. Część ludzi przeżyła, jednak otaczający Zonę szczelny kordon wojska uniemożliwia im jej opuszczenie. Kordon ten ma za zadania również nie dopuszczać do Zony osób ze świata zewnętrznego, jednak wielu ludziom udaje się przedrzeć do Zony.

Ekspedycje naukowe Edytuj

Od samego początku Zona stanowiła obiekt ogromnego zainteresowania zarówno środowisk naukowych, jak i rządu. Jedną z głównych przyczyn tego zainteresowania są tzw. artefakty, czyli tajemnicze przedmioty powstałe w wyniku działania anomalii oraz niespotykane nigdzie indziej mutacje roślin i zwierząt. Jednak liczne niebezpieczeństwa czyhające w Zonie sprawiły, że ludzie z zewnątrz przestali się zapuszczać na jej tereny.

W 2012 roku zorganizowano operację wojskową o kryptonimie tor wodny, której celem było dotarcie do elektrowni w Czarnobylu i zlikwidowanie przyczyn powstawania anomalii lub przynajmniej zdobycie informacji z pierwszej ręki na ich temat. Operacja, w której wzięły udział liczne oddziały wojska wyposażone w ciężki sprzęt, zakończyła się całkowitą klęską. Większość uczestników zginęła, a ci, którzy przeżyli, pozostali w Zonie bez większych szans na ratunek.

Linia chronologiczna wydarzeń w ZonieEdytuj

Data nieznana:Edytuj

Stworzenie Limańska jako zamkniętego miasta naukowców pracujących nad wpływem fal radiowych na umysł człowieka. Miasto szybko zyskuje rozgłos wśród sąsiednich wsi.

Lata 60Edytuj

Instytut genetyki i upraw,w skrócie AGROPROM zostaje ustanowiony jako przykrywka dla radzieckich pracach nad kontrolą świadomości

1981Edytuj

Rozpoczęto budowę kompleksów badawczych w Dolinie Mroku

1986Edytuj

Kwiecień 26: około godziny 1:23 nad ranem reaktor nr 4 w Czornobylśkiej atomnej ełektrostancij wybucha, uwalniając niebezpieczne radioaktywne odpady, które  skażają rozległe tereny wokół elektrownii. Następuje wymuszona ewakuacja pracowników elektrowni, pobliskiego miasta Prypeć i wszystkich społeczności na terenie skażonej ZONY

Zamknięto instytut agroprom

1987-1989Edytuj

Przywrócono pracę agropromu

W pobliżu agropromu powstaje warsztat produkujący pojazdy do pracy na skażonym terenie

1989Edytuj

Rozpoczyna się projekt Świadomość-Z kierowany przez naukowców z organizacji zwanej „grupą”. Obecność dużej liczby instalacji radiowych o dużej mocy, sparowanej z funkcjonującymi blokami reaktora tworzy doskonałe warunki do eksperymentów dotyczących udoskonalania człowieka.

1991Edytuj

26 grudnia: Upadek Związku Radzieckiego. Kilka republik odrywa się od ZSRR, ogłaszając niepodległość, wiele projektów jest wstrzymanych, w szczególności finansowanie radzieckich laboratoriów wojskowych w Strefie. Jednak kilka liderów projektów jest niechętnych, aby zatrzymać ich badania i kontynuują badania  noosfery. Ukraiński rząd nie jest w stanie kontrolować sytuacji, po części ze względu na obawy przed sankcjami międzynarodowymi. 

Sidorovich wchodzi do strefy.

[błąd-dane uszkodzone]

1998Edytuj

6 marca: Inżynierowie pracujący dla lokalnego zleceniodawcy informują, że głęboko w zonie zbudowano 6 generatorów polowych. Pojawiają się spekulacje. Niektórzy sugerują, że służą do przeprowadzania dziwnych eksperymentów.

Prawdopodobnie do Zony wkracza STRIEŁOK

1999Edytuj

Luty 22: Przekonany przez plotki wydostające się ze strefy o nielegalnych eksperymentach ukraiński rząd rozpoczyna oficjalne dochodzenie. Po zbadaniu sprawozdań finansowych i raportów wywiadu na temat testów odbywających się w podziemnych kompleksach, Służby Bezpieczeństwa podjęły próbę przejęcia kontroli nad sytuacją, wysyłając specjalną komisję do strefy. Raporty odkrywają niepokojące notatki wykonane przez jednego człowieka O. O. Dobrynina. [Dobrynin-Błąd -brak danych]

2001Edytuj

Strefa zaczyna przyciągać uwagę. Pogłoski o dziwnych zjawisk w obrębie  ~10 km od elektrowni, miasto Prypeć jest często wymieniana jako największe skupisko anomalnych zjawisk. Po tym gdy autobus pełen turystów  znika, władze postanawiają odgrodzić strefę całkowicie.

Powstaje zamknięta ZONA

2003Edytuj

Agroprom zostaje przejęty przez „grupę”

2004Edytuj

Odwołano projekt Gaussa w fabryce Jupiter

2005Edytuj

Manifestacja anomalnej natury Zony przybiera na sile. Zauważono zmiany warunków atmosferycznych.

2006Edytuj

4 marca-Niebo nad elektrownią zostaje rozświetlone iluminacją czerwonego światła. Czas trwania: 2h. Świadkowie donoszą, że iluminacja zakończyła się wraz z zanikiem mocy w sieci energetycznej.

12 kwietnia 14:33 GMT +2:Pierwsza emisja Nieco ponad miesiąc później, niebiosa są ponownie rozświetlone przez nieznośnie jasne światło. Chmury odparowują z nieba, potem miejsce mają ogromne burze , trwające znacznie dłużej niż normalnie. Po grzmotach, była złowieszcza cisza, a następnie trzęsienia ziemi. Siła: 6,9 Richtera. Ogień na niebie dalej rozprzestrzenia się w całym regionie, a śmiertelne zaburzenia energetyczne szaleją w  strefie , co uniemożliwia przeprowadzenie akcjiratunkowych. Późniejsze dochodzenie wykazało, że centrum eksplozji było kilka km od samej elektrowni jądrowej.

10 czerwca: Strefa gwałtownie rośnie o pięć kilometrów po emisji, która stała się znana jako "Druga katastrofa". Manifestacja charakteru strefy osiąga apogeum. Większość ludzi na terenie Zony zginęła.

2007Edytuj

Stalker „Pilot” wchodzi do zony.

2009Edytuj

28 września grupa Kijowskich naukowców stworzyła pierwsze detektory anomalii. Tej zimy zorganizowała też wypad do Strefy o głębokości 1km i wróciła bez szwanku.

2010Edytuj

17 sierpnia: Wyprawy zapuszczają się coraz głębiej w Strefę. Odkrywają obozowisko pierwszego stalkera, odnajdują artefakty i obserwują pojawienie się pierwszych emisji

2011Edytuj

Wiadomość o możliwości przetrwania w strefie wyciekła, amatorscy badacze, maruderzy i kłusownicy zaczynają tworzyć swoją drogę do strefy, a wkrótce stają się znani jako stalkerzy, szukający artefaktów w niebezpiecznych warunkach. Początkowo ich ignorowano ale , rząd wkrótce zmuszeni do ponownej oceny ich polityki, ze względu na artefakty oddawane w prywatne ręce.

Według jednego z stalkerów na Jantarze jeden z jego przyjaciół napotkał kilka zombie, które wymamrotały coś, co brzmiało jak angielski, prawdopodobnie pozostałości obcej grupy, która zniknęła w Strefie dziesięć lat wcześniej.

04 lutego: Rząd organizuje  odwet wobec nielegalnych stalkerów, w czasie tej kampanii ponad 70 zostaje aresztowanych i dziesięć stanowisk handlowych zamkniętych.

Początek września: Druga emisja wywołana przez świadomość-Z ma na celu zniszczenie grupy Striełoka(kieł i doktor). Emisja niszczy dotychczasowy układ sił i frakcje rozpoczynają walkę o terytorium

10 września: Początek Czystego nieba - Szrama budzi się po uratowaniu przez CS po Emisji

25 października: Nieuchronna potyczka ma miejsce między patrolem wojskowym i grupą stalkerów. Obie strony otrzymują poważne straty. Od teraz armia ma prawo strzelać stalkerów bez ostrzeżenia.

2012Edytuj

01 maja, 05:30 GMT +2: Początek cienia czarnobyla - Naznaczony budzi się w bunkrze Sidorovicha po przeżytej katastrofie ctrupiarki.

12 maja do dnia 25. Kapitan D. F. Maksimienko bada opuszczony Agroprom odkrywając działania „grupy”[20]

Strelok wyłącza Mózgozwęglacz i niszczy świadomość-Z.

Operacja ukraińskiego rządu :Tor Wodny zakończona niepowodzeniem, wszystkie jednostki powietrzne biorące udział w akcji znisczone

1 sierpnia, 09:00 + 2GMT: Początek zewu prypeci  - major Degtyarev zostaje  wysyłany do strefy w celu zbadania niepowodzenia operacji Tor Wodny[1]

Galeria Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Autorem linii chronologicznej jest użytkownik Mnieciu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.